maanantai 11. tammikuuta 2016

lauantai 19. joulukuuta 2015

Ajattelu, tekeminen ja toiminnan parantaminen DOP-projekteissa

Etsivä, Suurennuslasi, Katselu, Tutkijat

Ohessa yhteenvetoa siitä, minkälaisina Lappeenrannan opettajatiimit näkivät ohjaamansa DOP-projektit.  Arvioinnin kohteina olivat ajattelun taidot, tekeminen sekä toiminnan parantaminen.

Linkki yhteenvetoon.

tiistai 20. lokakuuta 2015

Kolmannen koulutuspäivän diat


DOP-oppimisen toteutus ja arviointi from Henriikka Vartiainen

Sisältää myös koulutuspäivien ohjelman. Huom! Lappeella aloitetaan keskiviikkona klo 8.45 koulun esittelyllä ja varsinainen koulutuspäivä alkaa klo 9.15 kuvisluokassa.

Kehruuhuoneella torstaina aloitamme klo 9.00.

Koulutuspäivän liittyviä resursseja löytyy myös blogin välilehtien kautta. 

lauantai 3. lokakuuta 2015

DOP-oppimisen suunnittelusta


Design-suuntautuneen pedagogiikan pohjalle rakentuvan opetuksen yleisiä suunnitteluperiaatteita:1.     Ankkuroi oppimisprosessi oppijoiden kiinnostuksen, ideoiden, ajattelun, käsitysten sekä tulkintojen perustalle tutkimuksen ja kehittämisen kohteena olevasta ilmiöstä.
 
2.     Ohjaa ja kannusta oppijoita käsitteellistämään ilmiötä edustavia oppimisen ja tutkimisen kohteita ja hyödyntämään siinä sekä fyysisiä (vrt. mittalaite)  että kognitiivisia työvälineitä (vrt. käsitekartta tai puurakenne).3.     Edistä tietämään tulemista (oppijan tiedon lisääntymistä ja  sen uudelleen  järjestäytymistä)  painottamalla toiminnassa yhdessä tapahtuvaa suunnittelua (vrt. design ja suunnittelemalla oppiminen). Periaate nousee tulkinnasta, jonka mukaan oppiminen on perustaltaan sosiaalinen prosessi ja tarvitsee tuekseen ryhmän merkitysneuvotteluja.4.     Hyödynnä ilmiöstä tehtävien havaintojen teossa sekä kommunikoinnissa oppijoiden omia työvälineitä (vrt. matkapuhelin, digikamera,).5.     Tarjoa oppimisprosessin aikana oppijoiden käyttöön (just-in-time-periaatteella) oppimista tukevia resursseja (mm. työvälineitä, asiantuntijan neuvoja ja ohjausta sekä  tietoresursseja). Just-in-time-periaate: vain silloin kun tilanne niin todella vaatii. Pahinta, mitä opettaja voi tehdä on puuttua oppijoiden toimintaan silloin kun se sujuu.6.     Sitouta oppijat oppimiseen valitsemalla tutkimisen ja oppimisen kohteiksi oppijoita kiinnostavia, heidän elämäänsä lähellä olevia tai muutoin ajankohtaisia ilmiöitä tai kulttuurisia käytänteitä. Oppijoiden itsensä toimesta tapahtuva oppimistehtävien valinta sekä niistä johdettujen tutkimuskysymysten muotoaminen ja oppimistoiminnan organisointi (vrt. itseorganisoituminen) ovat vaikuttavia tekijöitä oppimiseen sitouttamisessa. 

Vrt.  Vartiainen, H., Liljeström, A. & Enkenberg, J. (2012). Design-Oriented Pedagogy for Technology-Enhanced Learning to Cross Over the Borders between Formal and Informal Environments. Journal of Universal Computer Science, 18(15), 2097-2119